Untitled Document

Untitled Document

Yuran Graduasi

 1. Yuran Graduasi wajib dijelaskan di CAWANGAN PTPL masing-masing. Bayaran yang mesti dijelaskan adalah sebanyak RM300.00 bagi graduan diploma dan RM290.00 bagi graduan sijil. Bayaran ini tidak dikembalikan.
 2. Bayaran di atas adalah merangkumi bayaran untuk perkara yang berikut:
 3. a) skrol (tidak perlu dikembalikan)
  b) fotografi (set gambar ukuran 11R, 8R dan 5R)
  c) sewa jubah (untuk graduan diploma sahaja)
  d) pentadbiran

 4. Bayaran mestilah dilaksanakan selewat-lewatnya pada 11hb April 2014samada di dalam bentuk tunai di cawangan masing-masing, atau secara bank-in seperti yang berikut:
 5. a) Bayar Kepada : PTPL Shah Alam Sdn Bhd
  b) No. Akaun : 12020001786715
  c) Bank : Bank Muamalat (M) Berhad

 6. Pelajar yang melaksanakan pembayaran menerusi bank mestilah menghantar salinan slip bayaran kepada cawangan masing-masing sebagai bukti pembayaran selewat-lewatnya pada 11hb April 2014. Ini boleh dilaksanakan dengan penghantaran melalui email atau fax ke cawangan yang berkaitan DAN menghubungi melalui telefon untuk memastikan ianya telah diterima.
 7. Salinan asal slip bayaran mestilah dikemukakan semasa pendaftaran untuk Sidang Raptai.

Note: This page is best viewed using Internet Explorer 9 (or higher), Google Chrome and Mozilla Firefox. The use of other browsers may inhibit content.